Aids i världen

Aids är en av världens dödligaste och mest utspridda sjukdomar. Därför satsas det också årligen miljarder på att utrota den. Hela världen är med och bidrar på olika sätt, vare sig det handlar om bistånd till de mest drabbade länderna eller bättre vård på hemmaplan. För att mer effektivt kunna behandla sjukdomen har forskare gjort statistiska undersökningar för att se var problemen är störst. Även om det finns av aids på många håll i världen är det tydligt att det är Afrika som drabbats hårdast. Här finns en majoritet av alla aids-drabbade människor och därför är det också hit som de största resurserna har riktats.

 

Med tanke på att Afrika länge har legat långt bakom övriga världen i fråga om ekonomiska muskler, mycket på grund av slavhandeln som utarmade kontinenten på resurser, har arbetet med att stoppa aids försvårats. Även om bromsmedicinerna idag är billigare än vad de varit tidigare kan det vara svårt att nå ut till människor med rätt medel. Infrastrukturen är ofta bristande i ekonomiskt eftersatta områden och information är inte lätt att nå ut till människor. I takt med att den ekonomiska tillväxten ökar kan dock vägar rustas upp och det blir lättare att masskommunicera med människor i allmänheten, vilket bör ha positiva effekter för människor i behov av bromsmedicin.

 

Afrika är en enorm kontinent och det finns stor skillnad mellan de värst drabbade områdena och mer förskonade platserna. Norra Afrika, med länder som Libyen, Tunisien och Marocko, har jämförelsevis få problem med aids. Södra Afrika, det som kallas sub-Sahara, är däremot hårt drabbat. I vissa länder som Sydafrika är uppemot en fjärdedel av befolkningen smittade av hiv-viruset. Det har gjort att många hjälporganisationer och regeringar har valt att rikta merparten av sina resurser hit. Övriga länder får dock inte hamna i skymundan eftersom problemet med aids existerar på bred front – och det är ännu en lång väg kvar innan det är löst.

 

Att en bättre ekonomi ökar chanserna att förhindra spridningen av aids är en allmän vedertagen uppfattning. Det ger människor möjlighet att utbilda sig och förbättra sin levnadssituation. En lösning för att ge folk möjlighet att lyftas ur fattigdom är att erbjuda dem mikrolån. Även här i Sverige är det möjligt att ta ett mindre lån genom brixo.se.

 

Comments are closed.