Att leva med HIV och AIDS

I västvärlden blev HIV-smittan allmänt känd under det sena 1980-talet. Först var kunskaperna om sjukdomen i princip obefintliga, och iakttagelsen att främst homosexuella män verkade smittas ledde till många fördomsfulla uppfattningar om HIV-smittans natur. Sedan dess har dock de vetenskapliga kunskaperna ökat markant, och folkbildningen gjort stora framsteg. Inte minst sedan kända personer som Freddie Mercury drabbats hårt av HIV har stora resurser lagts på att uppmärksamma sjukdomen och minska de drabbades lidanden. Att leva med HIV och AIDS är idag betydligt lättare än för några decennier sedan. Så kallade bromsmediciner har god verkan, och smittade personer kan leva fullt normala liv.

Stigmatiserad sjukdom trots bättre vetande

Sedan HIV och AIDS först blev uppmärksammat har intensiva och långvariga forsknings- och informationskampanjer pågått. Trots detta kan allmänhetens kunskaper om HIV-viruset vara något diffusa. Eftersom smittan i regel sammankopplas med oskyddade samlag är HIV och följdsjukdomen AIDS än idag ganska stigmatiserade åkommor. Med anledning av detta gör nu Folkhälsomyndigheten en folkbildande insats. personer som lever med HIV-smitta ska bli bättre bemötta med hjälp av kampanj. Kampanjen kallas ”HIV-idag” och ska alltså sprida uppdaterade rön om sjukdomen till allmänheten. Målet är att HIV-smittade ska bemötas precis som alla andra, och slippa den diskriminering de kan utsättas för idag. En välkommen hjälp för de som lever med HIV.

Ett problem över hela världen

HIV-smittan har tagit fäste på många ställen, men starkast förknippas den idag med fattiga afrikanska länder. Faktum är att Västafrika har en egen stam av viruset, kallad HIV-2 som lyckligtvis är mindre smittsam än den mer spridda HIV-1-stammen. Som mest koncentrerad är HIV-smittan i södra Afrika, framförallt i länderna Sydafrika och Botswana. Den olyckliga kombinationen av en smittsam sjukdom och dåliga resurser för att mota smittan får naturligtvis katastrofala resultat. Att man i exempelvis i Sydafrika dessutom från officiellt håll har förnekat kopplingen mellan HIV-viruset och följdsjukdomen AIDS hjälper ju knappast. På dessa ställen är HIV dessutom ofta mer stigmatiserat än här, vilket leder till bristande dialog om hur smittan överförs och kan undvikas.

 

Comments are closed.