Forskning om hiv och aids

Forskning om hiv och aids

Hiv och aids har skapat en allvarlig situation på många håll i världen där hela generationer präglats av rädsla för sjukdomen. Forskning om sjukdomen har dock gjort en oerhört stor skillnad. Även om det fortfarande inte finns ett effektivt vaccin så lever hoppet om att vi en dag ska kunna få fram just ett sådant. De stora satsningarna inom forskningsvärlden har även lett till bättre och bättre bromsmediciner. Idag kan man leva med sjukdomen, den behöver alltså inte vara dödlig. Delar av den forskning som bedrivs idag handlar om att sänka kostnaderna för bromsmediciner så att de kan göras mer tillgängliga även i fattigare länder.

 

Comments are closed.