Hjälporganisationer mot hiv/aids

Kampen mot aids har pågått länge, och ses av många som en av de mest framgångsrika folkhälsoinsatserna genom tiderna. Och den har varit framgångsrik – i ”vår” del av världen, västvärlden, är det numera mycket få människor som dör av aids, tack vare förebyggande åtgärder och effektiva behandlingar. Men i världens fattiga länder är aids fortfarande den ledande orsaken bakom kvinnors och unga människors död. Därför finns det fortfarande flera organisationer som arbetar med att förebygga och bota aids i dessa länder.

En global organisation som engagerar sig i kampen mot aids är Läkare utan gränser. Organisationen tillhandahåller för närvarande hiv-behandling i 21 olika länder till 280 000 människor. Förutom det praktiska arbetet de gör på plats arbetar organisationen också med att synliggöra kampen för internationella givare, bland annat genom en kampanj som de döpt ”Se det vi ser” där de i sex korta filmer visar olika människor som smittats med hiv, och vilka utmaningar de kämpar med varje dag.Hjälporganisationer mot hiv aids 1

Även FN:s organ UNFPA (United Nations Population Fund), FN:s befolkningsfond, vill öka medvetenheten om att problemet med aids i högsta grad kvarstår. Fonden engagerar sig i befolkningsfrågor i allmänhet, och förutom deras arbete för att hindra spridningen av aids och andra könssjukdomar arbetar de också med familjeplanering, mödrahälsovård och med att stoppa våld mot kvinnor.

Det är dock inte bara stora, globala organisationer som de ovan som är engagerade i hiv-frågan. I Uganda, det land som drabbades värst i hiv-epidemin på 1980-talet, finns en lokal stödorganisation för kvinnor med hiv, som heter Nacwola. Tack vare den långa diskussion kring hiv-problemet som pågått i Uganda är det där mycket mindre stigmatiserat att vara smittad än i andra länder, och mycket lättare att tala öppet om det. På mötena i organisationen Nacwola kan kvinnorna öppna sig helt och prata fritt om allt som rör sin sjukdom. De gör annat också, som att dansa och sjunga. Det handlar om att de ska kunna leva ett normalt liv, trots sin sjukdom. För även om de stora organisationerna krävs för att förebygga och behandla sjukdomen på medicinsk väg, behöver de drabbade också ett nära, psykologiskt stöd.

Om du jobbar för en organisation som arbetar med att förebygga aids eller andra sjukdomar, kan du sprida ditt budskap genom att trycka ert namn eller slogan på profilkläder och profilprodukter, som du kan beställa på Medtryck.com.

 

Comments are closed.