Röda bandet

Det röda bandet är en symbol för aids, och har varit det sedan 1991. Det är en internationell symbol, och kallas på engelska red ribbon. Ursprunget till symbolen är en organisation i New York som heter Visual AIDS. De initierade 1991 projektet som skulle leda till det röda bandet, då de sammanförde konstnärer för att skapa en stödsymbol för de som lever med hivsmitta. Anledningen var det kraftigt ökande antalet hivsmittade i USA. Att konstnärerna kom fram till just ett rött band berodde på att de inspirerades av att man redan sedan tidigare, under andra världskriget, bar ett gult band som ett sätt att visa sin respekt för de som deltog i kriget. Det gula bandet var populärt i USA på den tiden, då det bars för att visa respekt för soldater i ett annat krig, nämligen Gulfkriget. Bandet kom till Europa ett år efter att det skapats i USA, då fler än 100 000 band delades ut under Freddie Mercury Aidsgalan på Wembley Stadion i London. Numera känner alla till röda bandet. Att bära det röda bandet visar att man stödjer hivsmittade eller de som insjuknat i aids, och bidrar också till att utmana fördomar och rasera stigmatiseringen kring aids, något som annars hindrar den världsomspännande kampen mot viruset. Förutom det röda och gula bandet finns en rad olika band, till exempel det rosa bandet, för att stödja de som drabbats av bröstcancer, och det vita bandet, som visar stöd för kampen mot våldtäkter.

AIDS Ribbon at sunrise. North Lawn. North Portico.

AIDS Ribbon at sunrise. North Lawn. North Portico.

Om du själv vill visa ditt stöd kan du enkelt göra ett eget band genom att klippa till en lagom längd rött band och fästa det med en säkerhetsnål. Om du vill stödja de organisationer som arbetar mot spridningen av aids kan du istället köpa bandet från någon av dem. Du kan också hjälpa kampen mot aids genom att själv skapa en hemsida för att uppmärksamma kampen och förklara vad sjukdomen innebär, för att skingra fördomar. Du kan enkelt skapa en gratis hemsida på Hemsida.se.

Det röda bandet visas upp särskilt mycket under Internationella aidsdagen, som man har uppmärksammat sedan 1988. Då visas bland annat ett stort rött band utanför Vita Huset i USA.

 

Comments are closed.