Testning och behandling av aids

Om du misstänker att du kan ha smittats av hiv-viruset bör du omedelbart kontakta en vårdgivare för att testa dig. De symptom som kan vara ett tecken på en infektion är feber och ont i halsen, diarré, muskelvärk, huvudvärk och röda utslag på kroppen. Dessa symptom uppstår mellan två till tre veckor efter att man har blivit smittad. Om du vet med dig att du har haft oskyddat sex inom den tidsperioden bör du uppsöka en vårdcentral. Om du känner dig osäker kan du först tala med en läkare via KRY.se, då du kan få en 15 minuters konsultation i ditt hem, via ett videosamtal. Det är dock att rekommendera att du även går till en fysisk vårdcentral för att testa dig.640px-Red_Ribbon.svg

Ett hiv-test genomförs helt enkelt genom att man tar ett blodprov. Blodprovet kan sedan undersökas för att se om blodet innehåller antikroppar mot hiv. Om det första provet skulle visa sig vara positivt, får man lämna ytterligare ett blodprov, som kontrolleras igen. Detta gör man för att utesluta att det handlar om ett misstag, som förväxlade blodprov eller ett felaktigt testresultat. Det tar vanligtvis några dagar innan man får veta resultatet av testet. Under testprocessen har man alltid möjlighet att tala med en sjuksköterska eller kurator, både för att underlätta hanteringen av ett besked om att resultatet var positivt, och för att diskutera vad man kan göra för att ha ett fortsatt bra sexliv. Även efter att man fått beskedet finns en särskild vårdgrupp som kan ge stöd och råd.

Idag finns effektiva metoder för behandling av hiv och aids, vilket betyder att man i de allra flesta fall kan leva ett fullgott liv med sjukdomen, så länge man sköter sina mediciner. Det är dock viktigt att påbörja behandlingen så snart som möjligt, innan några infektioner har brutit ut och innan för många CD4-celler (en sorts vita blodkroppar) har förstörts av viruset. Som smittad har man regelbunden kontakt med läkare under behandlingen för att ta nya blodprover och se hur immunförsvaret påverkas och hur viruset beter sig. Detta styr i sin tur hur läkaren utformar behandlingen. Med noggrann, regelbunden medicinering är riskerna mycket små att hiv skulle leda till döden.

 

Comments are closed.