Vad innebär hiv och aids?

Aids står för acquired immunodeficiency syndrome, eller på svenska ”förvärvat immunbristsyndrom”. Det är en sjukdom som utvecklats efter att man smittats av hiv-viruset. Hiv står i sin tur för human immunodeficiency virus, på svenska alltså ”humant immunbristvirus”. Hiv-viruset kan överföras på flera sätt. När det överförs via sex är det vanligast att det sker via vaginalt eller analt samlag utan kondom, men det kan också smitta via oralsex. Det beror på att sperman bär på infektionen. Hiv-viruset kan också smitta via blod eller bröstmjölk, och via sprutor som använts av någon som bär på viruset. Det bästa sättet att förebygga att bli smittad är att alltid använda kondom vid sex. Det är mycket liten risk att en smittad person som får effektiv behandling smittar någon annan via sex, men det är aldrig en hundraprocentig garanti.

Om man smittas av hiv-viruset börjar en nedbrytning i kroppen av en särskild sorts vita blodkroppar, som är mycket viktiga för immunförsvaret. Om infektionen inte behandlas kommer immunförsvaret därför att förstöras lite i taget, vilket till slut leder till att man utvecklar aids. I Sverige och de flesta andra utvecklade länder finns dock ingen anledning till att det skulle ske; det finns idag effektiva läkemedel som gör att man kan leva ett långt och normalt liv, även med hiv-smitta. I många u-länder kvarstår dock den höga dödligheten förknippad med aids, eftersom det inte finns tillräckligt med läkemedel för att behandla alla drabbade.Vad innebär hiv och aids 2

De symptom som kan vara varningar för att man bör uppsöka vård för att testa sig är flera och ganska generella. Kombinerade med vetskapen om att man till exempel har haft oskyddat sex ger de dock en tydlig varning. Symptomen kan vara feber och ont i halsen, ömma lymfkörtlar, diarré, muskelvärk och huvudvärk, liksom ljusröda utslag på ryggen och bröstkorgen. Ibland uppstår också sår i munhålan och runt könsorganet. Symptomen uppstår vanligtvis två till tre veckor efter att man smittats, och försvinner efter ytterligare två till tre veckor. Därefter försvinner de av sig själva, men infektionen finns kvar, och flera år senare kan man se de första tecknen på att immunförsvaret är försvagat, som bältros, svamp i munnen och mjälleksem i ansiktet. Det gäller därför att vara uppmärksam, och fånga upp infektionen innan den får fortgå så länge.

Om man misstänker att man har smittats ska man inte tveka att testa sig. Alla undersökningar är gratis, och om man vet med sig att det finns en risk att man har smittats kan man behandlas med en förebyggande läkemedelsbehandling som kallas pep, postexpositionsprofylax, vilket minskar risken för att man överhuvudtaget smittas.

 

Comments are closed.